Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
06.12.2013

Trong hai ngày 5 – 6/12/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực I; đại diện Trung tâm tin học Thống kê khu vực III; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê và cán bộ, chuyên viên làm công tác thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Hội nghị tập huấn là góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê hiện nay nói chung và trong lĩnh vực Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản nói riêng, Hội nghị cần đưa ra được các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin vào các cuộc điều tra nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Ông cũng lưu ý các đại biểu tham dự tập huấn phải nắm bắt được các nội dung, yêu cầu và phương pháp để tổ chức triển khai ở địa phương, đồng thời cần kịp thời rút kinh nghiệm để công tác điều tra thống kê ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản truyền đạt và thảo luận các nội dung: (i) Phương án điều tra chăn nuôi mới; (ii) Các giải pháp nâng cao chất lượng số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản; (iii) Hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014; (iv) Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu phản ánh bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị tại Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I – 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; các Cục thống kê được Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III hướng dẫn khai thác số liệu vi mô kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống tổng hợp báo cáo thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản”.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản trình bày nội dung Phương án chăn nuôi mới 
 
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Buổi hướng dẫn khai thác số liệu vi mô kết quả Tổng Điều tra và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I
 
Số lần đọc: 889
Theo Tổng Cục Thống Kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan