Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
06.04.2018
Đối với ngành Thống kê, công nghệ thông tin (CNTT) là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đảm bảo tính vẹn toàn, bảo mật của hệ thống thông tin cũng như tính chính xác, nhanh chóng và kịp thời của thông tin thống kê, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp 4.0. Sáng ngày 4/4/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Tăng tốc chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp 4.0”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Quang Cao, Giám đốc khu vực Tập đoàn Công nghệ Blancco tại Việt Nam; ông Tạ Hoàng Linh, Tổng giám đốc Công ty Tích hợp Hệ thống CMCSI và các chuyên gia của CMCSI; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK.
Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về xu hướng công nghệ trong cuộc các mạng công nghiệp 4.0 và tổng quan về thách thức của ngành dịch vụ hành chính công, trong đó có lĩnh vực thống kê; đề xuất giải pháp liên quan đến bảo mật dữ liệu, trong đó có giải pháp truy cập dữ liệu từ xa, thay thế việc sử dụng USB, trao đổi dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây Office 365; giải pháp tẩy xóa và phục hồi dữ liệu.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận về thách thức và nhu cầu ứng dụng CNTT của TCTK trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như các vấn đề về an toàn an ninh mạng.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đề nghị các đơn vị trong TCTK, đặc biệt là các đơn vị liên quan đến CNTT tiếp thu ý kiến đề xuất của các chuyên gia và các đại biểu để tìm ra giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin thống kê và an toàn an ninh mạng trong thời gian tới, đồng thời phát triển CNTT của ngành Thống kê bắt kịp với xu hướng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Số lần đọc: 625
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan