Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.05.2018
Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tổ chức lễ công bố bổ nhiệm chức danh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho bà Nguyễn Thị Hương. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ông Nguyễn Bích Lâm chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Ngân, Vụ trưởng Chủ tịch công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thành Quân; các Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.
Bà Nguyễn Thị Hương chụp ảnh kỉ niệm cùng đại diện Ban lãnh đạo TCTK và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu Tư và cơ quan TCTK

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Thế Ngân công bố quyết định số 585/QĐ-BKHĐT do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư ký ngày 7 tháng 5 năm 2018 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Hương được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là bước kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Thống kê nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ban lãnh đạo Tổng cục Thống kê cũng đề nghị bà Nguyễn Thị Hương tiếp tục nỗ lực, học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như năng lực quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và toàn thể công chức, viên chức đã tin tưởng, tín nhiệm và giao nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng đối với bà. Đồng thời, Tân Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hứa sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập nâng cao chuyên môn và năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Ban lãnh đạo xây dựng Ngành thống kê phát triển hơn nữa, xứng đáng là cơ quan hỗ trợ đắc lực cho công cuộc chỉ đạo, điều hành kinh tế -xã hội của Đảng và Chính phủ.

Số lần đọc: 649
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan