Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.03.2015
Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Chương trình Chuyên viên chính) được tổ chức tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai là lớp thứ 6 trong Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, sáng 27/3/2015.

Tham dự buổi Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê (KHTK); Trường Trung cấp Thống kê Đồng Nai và gần 70 học viên là công chức, viên chức các Cục Thống kê, đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK khu vực phía Nam. Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK đã phát biểu khai giảng lớp học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN được tổ chức trong 06 tuần từ ngày 27/3 – 07/5/2015. Nội dung chương trình học gồm 17 chuyên đề, 3 chuyên đề báo cáo, tiểu luận, kiểm tra sẽ cung cấp cho các học viên về kiến thức Quản lý Nhà nước, các kĩ năng sử dụng trong Quản lý Nhà nước. Giảng viên của lớp học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Viện KHTK. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ và đây là một trong những điều kiện cần để các học viên thi chuyển ngạch từ thống kê viên và tương đương  lên ngạch thống kê viên chính và tương đương.

Thu Hiền

Số lần đọc: 1092
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan