Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
08.11.2018
Sáng ngày 07/11/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation tổ chức Hội thảo tham vấn Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK và ông Moritz Michel - Phó Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hanns Seidel Foundation chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện thống kê các Bộ, ngành, đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và các chuyên gia tư vấn trong nước.
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau phát biểu khai mạc hội thảo của bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Moritz Michel - Phó Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hanns Seidel Foundation, hội thảo đã nghe ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản liên quan đến quá trình xây dựng Bộ chỉ tiêu này. Báo cáo cáo tập trung vào những nội dung: Bối cảnh xây dựng, cơ sở pháp lý, các nguyên tắc xây dựng, quá trình xây dựng, những nội dung chính của của Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững (Danh mục và nội dung: khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, lộ trình thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp) và kế hoạch tiếp theo.

Theo dự thảo này, Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam với 200 chỉ tiêu thống kê đo lường, phản ánh 17 mục tiêu chung, 115 mục tiêu cụ thể quy định trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững (ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi chỉ tiêu thống kê được chuẩn hóa về khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công công bố, lộ trình thực hiện (A: Những chỉ tiêu thực hiện ngay; B: Những chỉ tiêu thực hiện từ năm 2025) và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Cũng theo dự thảo này, 200 chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững thuộc trách nhiệm thu thập, tổng hợp của 22 Bộ, ngành liên quan, trong đó: Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 64 chỉ tiêu và các bộ ngành là 136 chỉ tiêu.

Sau đó là các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết thúc hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK, giao nhiệm vụ cho Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để sớm hoàn thiện dự thảo trước khi gửi văn bản lấy ý kiến chính thức của các Bộ, ngành.

Phó Tổng cục trưởng TCTK cảm ơn đại diện tổ chức Hanns Seidel Foundation, các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ TCTK trong quá trình xây dựng và cảm ơn các đại biểu tham dự hội thảo./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Moritz Michel, Phó Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hanns Seidel Foundation, phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Toàn cảnh Hội thảo

Số lần đọc: 2481
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan