Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
29.07.2014
Sáng ngày 25/7, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về Phương án điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019. Đây là hội thảo tiếp nối của hội thảo lần 1 (tháng 3/2014) về Danh mục mặt hàng và cấu trúc chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019. Bà Trần Thị Hằng - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Đại diện Cục Thống kê TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng.

Sau lời khai mạc Hội thảo của bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo Vụ TK Giá, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng trình bày Phương án điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng giai đoạn 2014 – 2019 với các nội dung: (1) Danh mục chủ yếu để điều tra thống nhất ở 63 tỉnh, thành phố gồm 239 mặt hàng; (2) Công thức tính CPI ở cấp có quyền số;(3) Chỉ số giá nhà ở trong CPI; (4) Mẫu biểu công bố chỉ số CPI.

Hội thảo đã dành phần lớn thời gian thảo luận để các vị đại biểu đóng góp ý kiến, đặc biệt là ý kiến từ các Cục Thống kê địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng) và các vụ có liên quan. Các ý kiến thảo luận đều tán thành việc thay đổi theo công thức mới để tính CPI thời kỳ 2014 – 2019, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong phần danh mục CPI chủ yếu và chỉ số giá nhà ở trong CPI.

Kết thúc hội thảo, bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK khẳng định việc cập nhật  phương pháp biên soạn CPI là cần thiết; đồng thời đề nghị Vụ TKê Giá nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu về danh mục mặt hàng, chỉ số giá nhà ở trong CPI… . Đề nghị  các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, góp ý kiến để hoàn thiện phương án điều tra Giá giai đoạn 2014 -2019..

Vương Thanh

Số lần đọc: 781
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan