Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
29.05.2014
Từ ngày 26 – 30/5/2014, cơ quan Thống kê Campuchia (NIS) cử đoàn khảo sát sang trao đổi và học tập kinh nghiệm về Tổng điều tra các cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp của Việt Nam. Đoàn gồm 5 thành viên: (1) Ông Long Chintha, Phó Tổng cục trưởng, NIS; (2) Ông Khin Sovorlak, Phó Tổng cục trưởng, NIS; (3) Ông Mich Kanthul, Vụ trưởng Vụ Thống kê kinh tế, NIS; (4) Bà Meas Rothmony, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê kinh tế, NIS; (5) Bà Hang Phally, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê kinh tế, NIS.

Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi tiếp đón xã giao đoàn khảo sát NIS do ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì. Tham dự buổi tiếp đón có đại diện Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, đại diện Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, đại diện Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực I.

Trong 5 ngày làm việc tại Việt Nam, đoàn sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến Tổng điều tra các cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp với những nội dung sau: (1) Tổng quan về Tổng điều tra, tổ chức Tổng điều tra; (2) Các chủ đề/nội dung điều tra, thiết kế bảng hỏi; (3) Quy trình điều tra và giải pháp khi cơ sở kinh tế từ chối trả lời điều tra; (4) Xử lý số liệu, phân tích, lập bảng biểu, huy động nguồn lực.

Ông Phạm Quang Vinh, thay mặt TCTK phát biểu hoan nghênh chuyến công tác của đoàn và cho biết TCTK sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn có chuyến làm việc hiệu quả nhất. Hy vọng kinh nghiệm của TCTK sẽ giúp nâng cao năng lực cho cơ quan Thống kê Campuchia trong thực hiện Tổng điều các cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp Đoàn:

Toàn cảnh buổi đón tiếp
Đoàn cơ quan Thống kê Campuchia
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK trao quà lưu niệm cho thành viên của đoàn
 

 

Số lần đọc: 890
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan