Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.12.2013
Ngày 05 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2011 và tầm nhìn đến năm 2030 (Văn bản số 9820/BKHĐT-TCTK). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK cho các Bộ, ngành và địa phương.

Thực hiện Văn bản nói trên, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Dự án 00068992 sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK) cho các Bộ, ngành và địa phương. Lớp tập huấn đầu tiên được tổchức vào ngày 26/7/2013, tại Hà Nội. Đối tượng tham dự lớp tập huấn này là đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê. Lớp tập huấn thứ 2 được tổ chức ngày 27/12/2013, đối tượng tham dự lớp này là đại diện lãnh đạo và chuyên viên của tổ chức Thống kê Bộ, ngành. Các lớp tập huấn cho địa phương sẽ được tổ chức vào Quý I/2014.

Có thể nói CLTK được xây dựng, tổ chức thực hiện rất bài bản và khoa học. Từ 9 chương trình hành động của CLTK được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã cụ thể hóa thành 129 hoạt động giao các Bộ, ngành địa phương chủ trì thực hiện trong Kế hoạch thực hiện CLTK ban hành tại Văn bản số 602/BKHĐT-TCTK ngày 2/9/2012). Tiếp theo Kế hoạch nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK (Văn bản số 2274/BKHĐT-TCTK), để đảm bảo cho các hoạt động của CLTK đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhằm giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, nhất quán việc theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK và tổ chức tập huấn Tài liệu này. Tiến độ thực hiện CLTK sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 hàng năm.

Hình ảnh lớp tập huấn:

Vân Anh

Số lần đọc: 911
Theo (Viện khoa học Thống kê)
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan