Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.03.2014
Sáng ngày 13-03-2014, Cục Thống Kê Tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án, tập huấn nghiệp vụ điều tra Doanh nghiệp năm 2014. Tham dự hội nghị gồm có: Ban lãnh đạo, 13 Cán bộ công chức thuộc văn phòng Cục Thống kê, 15 Chi cục trưởng các huyện và thành phố, 26 công chức tại các chi cục và 14 điều tra viên thuê ngoài.

Điều tra Doanh nghiệp là cuộc điều tra nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu về Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; từ đó có thể đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, tổng hợp các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia góp phần phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và riêng từng địa phương.

            Theo đồng chí Dương Văn Hùng – Phó Cục Trưởng Cục Thống Kê; đây là cuộc điều tra hàng năm, phạm vi điều tra tuy không rộng nhưng khá phức tạp, có độ khó tương đối trong việc thu thập thông tin và cũng là cuộc điều tra có nhiều mẫu phiếu điều tra nhất của ngành Thống kê. Bốn huyện có khối lượng công việc lớn nhất trong cuộc điều tra Doanh nghiệp này bao gồm: Rạch Giá, Phú Quốc, Châu Thành và Hòn Đất. Thời gian điều tra bắt đầu từ tháng 3 và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2014.

            Hội nghị kết thúc thành công vào lúc 11 giờ ngày 14-03-2014.

Anh Tú

Số lần đọc: 927
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan