Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
25.03.2015
Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2015, bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tiếp và làm việc với Đoàn Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK).
Toàn cảnh buổi đón tiếp

Thành phần Đoàn Thống kê Hàn Quốc gồm: ông Namduk Heo, Tổng vụ trưởng Điều phối và Kế hoạch, làm trưởng Đoàn; ông Namhoon Kim, Vụ trưởng Kế hoạch Ngân sách; ông Donghoon Lee, Phó Vụ trưởng Quản lý sáng tạo; ông Sean Oh, Phó Vụ trưởng Chính sách Thống kê; ông Myongdong Son, Phó Vụ trưởng Chính sách số liệu hành chính; ông Youngsoo Lee, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế.

Sau các bài trình bày về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá cũng như kết quả 3 năm đầu thực hiện CLTK, Đoàn Thống kê Hàn Quốc đã đánh giá cao Tổng cục Thống kê và cụ thể là Viện KHTK đã xây dựng được CLTK đầu tiên một cách bài bản, khoa học và đã đạt được kết quả bước đầu hết sức ấn tượng. Đây là kinh nghiệm tốt không chỉ đối với Thống kê Hàn Quốc mà còn đối với thống kê nhiều quốc gia khác. Đoàn cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội nghị khu vực, quốc tế.

Số lần đọc: 801
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan