Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
29.05.2015
Để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ và Thống kê Việt Nam, đoàn chuyên gia Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ đã thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (TCTK) Việt Nam vào 2 ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2015.

Đoàn Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ gồm: Tiến sĩ Gurdal GEDIK, Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế và Nhóm điều phối Liên minh Châu Âu, Vụ Quan hệ quốc tế, Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ; Chuyên gia Neslihan ONCUL, Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ; Chuyên gia Selcan YILMAZ DAYI, cơ quan điều phối và hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ (TIKA); Chuyên gia Inci GOKCE BILGIC, TIKA.

TCTK đã có buổi đón tiếp trân trọng và thân mật, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK – đại diện Lãnh đạo TCTK chủ trì buổi đón tiếp và đại diện Lãnh đạo một số Vụ thuộc cơ quan TCTK.

Hai bên đã có buổi làm việc với một số Vụ về các lĩnh vực: Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức; Luật Thống kê và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động thống kê; Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Chế độ báo cáo thống kê; Công nghệ thông tin; Công tác báo cáo và chính sách phổ biến thông tin thống kê.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn sẽ đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 5 năm 2015.

Đây là Đoàn chuyên gia Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên thăm chính thức TCTK, hai bên sẽ có buổi làm việc trao đổi khả năng hợp tác song phương giữa hai bên trong tương lai. Hy vọng sự hợp tác giữa TCTK Việt Nam và Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Số lần đọc: 746
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan