08.12.2015
Ngày 07/12/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước: Một số khuyến nghị cho Việt Nam”. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Hải Phòng; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (KOICA, UNDP…); đại diện cơ quan Đảng, Quốc hội, thống kê Bộ, ngành; các chuyên gia thống kê trong nước và quốc tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân và một số cơ quan báo chí.
Ông Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

Trong xu thế toàn cầu và hội nhập thống kê quốc tế, các cơ quan thống kê quốc gia luôn quan tâm đến vấn đề chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Mục tiêu của Hội thảo là lấy ý kiến của các bên sản xuất, sử dụng và cung cấp thông tin thống kê để hoàn thiện kết quả nghiên cứu ban đầu của các chuyên gia.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, đã trình bày về những cải cách để đánh giá và nâng cao chất lượng thống kê Việt Nam. Hiện nay, TCTK đã có nhiều cải cách nhằm tăng cường chất lượng thống kê như đổi mới hệ thống pháp lý, cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin, tích cực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và pháp luật thống kê. Tuy nhiên, chưa có một hệ thống chính thống trong Hệ thống thống kê Nhà nước nhằm theo dõi, đánh giá và báo cáo một cách hệ thống, định kỳ, minh bạch về chất lượng thống kê Nhà nước.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ những kinh nghiệm của quốc tế và một số quốc gia về theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê Nhà nước thông qua Nguyên tắc thực hành Thống kê châu Âu (ESCoP); Khung đánh giá chất lượng số liệu IMF (DQAF); và khuyến nghị sử dụng Khung đảm bảo chất lượng quốc gia chung của Liên hợp quốc làm làm cơ sở xây dựng khung đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước của Việt Nam.

Viện Khoa học Thống kê đã đề xuất Hệ thống tiêu chuẩn (Khung) chất lượng thống kê cùng với các bộ công cụ; quy trình biên soạn và công bố Báo cáo chất lượng thống kê; biên soạn Báo cáo đánh giá công tác tổ chức và tác động của nó đến chất lượng thống kê; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chất lượng thống kê cho tất cả công chức, đặc biệt cho các công chức theo dõi, đánh giá, báo cáo chất lượng thống kê.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tham dự về quan niệm của người dùng tin và một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thống kê Việt Nam.

 

Số lần đọc: 2445
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan