Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.06.2018
Sáng ngày 19/6/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thu thập thông tin thống kê và báo cáo cho các Vụ chuyên ngành của TCTK nhằm tổng hợp các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đặc biệt phạm vi bao gồm cả các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Chế độ báo cáo này sẽ thay thế cho Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội thảo được tổ chức với mục đích trưng cầu ý kiến của các Cục Thống kê sau khi rà soát về tính khả thi của các chỉ tiêu thống kê trong Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.  

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến, trao đổi và thảo luận về các nội dung của Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đề nghị Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin là đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ nghiệp vụ tiếp thu, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện Dự thảo.

Hình ảnh buổi hội thảo:

Số lần đọc: 578
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan