Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.10.2015
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 21/10/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên (Trình độ Đại học, Cao đẳng). Đây là lớp học bắt buộc đối với công chức giữ ngạch Thống kê viên và dự thi nâng ngạch. Lớp học được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 21 - 31/10/2015.
Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK phát biểu tại Lễ khai giảng

Tham dự buổi Lễ khai giảng có bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK, đại diện lãnh đạo Viện KHTK phát biểu khai giảng; ông Đỗ Thái Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; và 95 học viên đến từ các Vụ thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK) và một số Cục Thống kê các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, Bình Dương, Bình Định, Kiên Giang.

Giảng viên là các lãnh đạo các Vụ của TCTK, có trình độ chuyên môn sâu về nghiệp vụ thống kê, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng gồm 8 nội dung: (1) Tổ chức Thống kê Việt Nam; (2) Công tác Phương pháp chế độ Thống kê và Thống kê Tổng hợp; (3) Công tác Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (4) Công tác Thống kê Công nghiệp, Xây dựng và Vốn đầu tư; (5) Công tác Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá; (6) Công tác Thống kê Dân số và Lao động; (7) Công tác Thống kê Xã hội và Môi trường; (8) Công tác Thống kê Tài khoản quốc gia và các tiết thảo luận, ôn tập, kiểm tra cuối khóa.

Số lần đọc: 803
Theo Vienthongke.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan