Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
03.07.2017
Để chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) giai đoạn 2 sẽ diễn ra vào ngày từ ngày 1-7 đến 31-7.

Ngày 16-6, Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐTKT giai đoạn 2 đối với các cơ sở kinh tế cá thể, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đợt tập huấn giai đoạn 2 có trên 70 cán bộ là Thành viên Ban chỉ đạo TĐTKT tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo TĐTKT các huyện, thị xã, thành phố; tổ trưởng, giám sát viên các huyện, thị xã, thành phố tham gia. Trong đợt tập huấn này, các đại biểu tham gia tập huấn được cán bộ Cục Thống kê tỉnh giải thích, hướng dẫn cách ghi các phiếu điều tra gồm: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; phiếu thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi; phiếu điều tra số cơ sở và lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phân theo xã phường, thị trấn; một số lưu ý trong việc tổng hợp các biểu mẫu điều tra....

THÙY TRANG

Một số hình ảnh hội nghị.
 
Lê Thị Minh Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Thanh Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, chủ trì Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Thanh tra thống kê, phổ biến tuyên truyền Luật Thống kê

 

 

Số lần đọc: 387
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan