08.09.2017
Ngày 06 tháng 09 năm 2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo về Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Vũ Thanh Liêm, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế; các viện nghiên cứu; Khoa Thống kê Trường Đại học kinh tế quốc dân; các nhà khoa học; các vụ, đơn vị thuộc TCTK; và một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã công bố Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Tiếp đó, Hội thảo đã được nghe ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tổng quan về Dự thảo Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước.

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước là công cụ quản lý nhà nước về chất lượng thống kê một cách toàn diện, đồng bộ, nhất quán và minh bạch; dùng để lượng hóa chất lượng thống kê bằng các con số cụ thể, qua đó chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của chất lượng thống kê và đưa ra các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước ở từng thời kỳ.

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước bao gồm 19 tiêu chuẩn được chi tiết bằng 141 tiêu chí phản ánh toàn diện 4 chiều chất lượng thống kê: A) Quản lý hệ thống thống kê, gồm 3 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí; B) Quản lý môi trường thể chế cho các hoạt động thống kê, gồm 6 tiêu chuẩn và 35 tiêu chí; C) Quản lý các quy trình thống kê, gồm 3 tiêu chuẩn và 39 tiêu chí; D) Quản lý các kết quả thống kê, gồm 6 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Trong số 141 tiêu chí có 14 chỉ tiêu định lượng.

Cũng tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện nội dung của Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số lần đọc: 1461
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan