Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.12.2016
Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức “Hội nghị công bố kết quả Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015”. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị; bà Astrid Bant, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; đại diện các Bộ ban ngành; các Viện nghiên cứu; các đơn vị thuộc TCTK; 20 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức quốc tế; các đại sứ quán; các chuyên gia trong nước và các giám sát viên của cuộc Điều tra; các đại biểu đến từ Khoa Thống kê, Viện Dân số và các vấn đề xã hội – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự và đưa tin về Hội nghị.
Hội nghị công bố kết quả Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội, 2 thành phố lớn: thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh, phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư nói riêng, đồng thời cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu chuyên sâu về di cư nội địa ở Việt Nam. Cuộc điều tra đã được thực hiện theo đúng phương án điều tra. Công tác xử lý, biên soạn báo cáo cuộc điều tra đã hoàn thành.

Sau phần trình chiếu video về cuộc sống của người di cư ở Việt Nam, Hội nghị lần lượt được nghe bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động - TCTK trình bày về quá trình thực hiện và kết quả chủ yếu của Điều tra di cư nội địa quốc gia 2015, và PGS.TS Lưu Bích Ngọc, Viên trưởng Viện dân số và các vấn đề xã hội - Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày về kết quả phần nghiên cứu định tính Điều tra di cư nội địa quốc gia 2015. Các đại biểu tham dự Hội nghị tích cực đóng góp ý kiến nhằm giúp kết quả cuộc điều tra sớm đi vào phục vụ thực tế một cách hiệu quả nhất.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết: “Trong thời gian tới TCTK sẽ tiếp tục phối hợp với UNFPA và các chuyên gia kinh tế chuyên sâu về lao động việc làm di cư tiếp tục sử dụng bộ dữ liệu để xây dựng các đề tài chuyên sâu. Đây sẽ là căn cứ, cơ sở, kết hợp với số liệu thực tế để kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, Bộ ngành có liên quan để có chính sách phù hợp giúp người lao động di cư thuận lợi hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ lao động, đồng thời, tạo điều kiện cho lao động di cư đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. TCTK sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho những ai quan tâm dữ liệu một cách có trách nhiệm để bộ số liệu phát huy được hiệu quả tốt nhất.”

Số lần đọc: 730
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan