Tin nóng
03.01.2023

Sáng ngày 23/12/2022, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2023 với sự tham dự đầy đủ của công chức và người lao động Cục Thống kê. Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị.  Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thống kê, báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn, báo cáo tình hình hoạt động Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng. Với bầu không khí dân chủ, công chức, lao động đã sôi nổi thảo luận, tham luận đóng góp cho các báo cáo. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá trong năm qua cơ quan đã phát huy tốt Quy chế dân chủ, những việc cần được bàn bạc lấy ý kiến công chức, lao động đều đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, khách quan, minh bạch, tạo được sự đồng thuận cao trong Chi bộ và cơ quan. Lãnh đạo cơ quan và Công đoàn đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp, luôn quan tâm và tạo điều kiện để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể công chức và người lao động. Phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, nhiều công chức đã tâm huyết góp ý chân thành và đề ra các giải pháp trong thời gian tới nhằm giúp cơ quan, công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Toàn cảnh Hội nghị Công chức và người lao động năm 2023

Kết luận hội nghị, đồng chí Cục trưởng tiếp tục yêu cầu toàn thể, công chức và người lao tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng tập thể nhỏ và cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và UBND tỉnh giao trong năm 2023, đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp với các Sở, ban, ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2023 và Nghị quyết Hội nghị đã đề ra cho năm 2023 trên các chỉ tiêu./.

Số lần đọc: 94
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan