16.03.2017
Sáng ngày 14 tháng 03 năm 2017 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017 (Điều tra BDDS-KHHGĐ 2017). Hội nghị tổ chức trong 03 ngày từ ngày 14-16/3/2017 cho Lãnh đạo Cục Thống kê, giảng viên chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các giám sát viên Trung ương. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thống kê Dân số - Văn xã của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Điều tra BDDS-KHHGĐ 2017 là cuộc điều tra chọn mẫu tiến hành trên phạm vi cả nước được thực hiện nhằm: (1) Thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về số dân, tình hình biến động dân số và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút thai hay nạo, phá thai; (2) Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực DS-KHHGĐ. Đặc biệt, so với các cuộc Điều tra BDDS-KHHGĐ những năm trước, cuộc Điều tra năm nay có thu thập thêm “Thông tin về thành viên hộ di cư ra nước ngoài” để thí điểm ước tính và phân tích thông tin về số người Việt Nam di cư ra nước ngoài theo một số phân tổ chủ yếu.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2017, thời gian điều tra khoảng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện cho cấp tỉnh và phân tổ theo thành thị, nông thôn, bao gồm 7640 địa bàn, tương đương 305,6 nghìn hộ. Điều tra BĐDS-KHHGĐ 2017 được tiến hành theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên phải đến từng hộ để hỏi và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK yêu cầu các học viên chú ý nắm bắt được những điểm mới trong cuộc Điều tra lần này, đặc biệt là phần thu thập “ Thông tin về thành viên hộ di cư ra nước ngoài”. Trong chương trình tập huấn cũng bổ sung thêm một số kiến thức nghiệp vụ trong cuộc Tổng điều tra Dân số 2019 nhằm trang bị kiến thức cho các học viên để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc Tổng điều tra 2019. Toàn bộ học viên được nghe các bài giảng kiến thức trong 02 ngày đầu về cuộc Điều tra BDDS-KHHGĐ 2017, sau đó sẽ tiến hành thực nghiệm tại địa phương.

 

Số lần đọc: 1625
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan