Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.04.2018
Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2017-2021” (VNM9P03) do quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tài trợ, sáng ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với UNFPA đã tổ chức “Hội thảo chỉ tiêu Dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam”.
Toàn cảnh hội thảo

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Lê Bạch Dương, trợ lý Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; ông Tite Habiyakare, chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực Châu Á Thái Bình Dương; bà Miranda Kwong, chuyên gia kinh tế lao động ILO tại Việt Nam; đại diện các Bộ, Ban ngành có liên quan; các diễn giả trong nước và quốc tế; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.

Trong chương trình Hội thảo, các đại biểu lần lượt được nghe các báo cáo: (1) Kết quả ra soát, so sánh dữ liệu đặc tả (metadata) của các chỉ tiêu thống kê dân số thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc  và Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDGs); (2) Đề xuất các chỉ tiêu thống kê dân số trong V-SDGs; (3) Các chỉ tiêu về lao động việc làm trong SDGs và V-SDGs.

Bước đầu TCTK đã có những đánh giá về thực trạng dữ liệu theo kết quả rà soát 232 chỉ tiêu toàn cầu: 123 chỉ tiêu khả thi, 89 chỉ tiêu sẵn có, 13 chỉ tiêu có sẵn trong Niên giám, 76 chỉ tiêu phải biên soạn, 143 chỉ tiêu chưa có số liệu, 109 chỉ tiêu khó áp dụng tại Việt Nam, 21 chỉ tiêu có liên quan đến 21 Bộ, Ngành. Trong đó, thực trạng dữ liệu liên quan đến chỉ tiêu dân số: 34 chỉ tiêu theo khung toàn cầu, 21 chỉ tiêu khả thi, 13 chỉ tiêu khó áp dụng, 18 chỉ tiêu sẵn có, 16 chỉ tiêu chưa có. Hội thảo cũng đưa ra đề xuất 17 chỉ tiêu SDG liên quan đến dân số.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, đây sẽ là cơ sở để TCTK bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ và chính thức ban hành theo lộ trình vào cuối năm 2018.

Số lần đọc: 989
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan