22.12.2017
Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF; đại diện các Bộ, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, trình bày Báo cáo thực hiện GDDS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 

Với nhiệm vụ là cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện trong năm và triển khai kế hoạch của năm tiếp theo. Tại cuộc họp thường niên, các Bộ, ngành và TCTK đã đánh giá kết quả thực hiện GDDS, tình hình công tác thống kê Bộ, ngành, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện công tác thống kê ngày một tốt hơn.

Tại Hội thảo, ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, đã trình bày Báo cáo thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Những kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018 được xác định: (1) Tiếp tục thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, Đề án hội nhập thống kê ASEAN, Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 và các Đề án lớn của Ngành; (2) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành; thu thập, tính toán và công bố các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thuộc Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) và Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS); (3) Biên soạn và phổ biến các mục số liệu đảm bảo yêu cầu về phạm vi, phân tổ, tần suất, thời gian phổ biến theo khuyến nghị của e-GDDS, tiến tới tiếp cận SDDS theo lộ trình xây dựng; ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, tăng cường phổ biến thông tin trên website của TCTK và Bộ, ngành; (4) TCTK phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan xây dựng Trang số liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) đối với các chỉ tiêu e-GDDS/SDDS để phổ biến trên website của TCTK; (5) Các Bộ, ngành cần rà soát, trình cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi mục bảo mật đối với các chỉ tiêu phải công bố theo quy định của Luật thống kê và theo yêu cầu của e-GDDS/SDDS; tăng cường phối hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin giữa TCTK và bộ, ngành thực hiện e-GDDS; (6) Bổ sung, cập nhật kịp thời, đầy đủ các bảng dữ liệu chú giải, đảm bảo cấu trúc và nội dung theo khung DQAF; (7) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK), NHNN, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các khuyến nghị của chuyên gia IMF, đảm bảo lộ trình thực hiện e-GDDS và SDDS; (8) Kiện toàn đầu mối thực hiện e-GDDS của Bộ, ngành liên quan; khảo sát, học tập kinh nghiệm một số quốc gia về e-GDDS và SDDS.

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, nhiệt tình của các Bộ, ngành với TCTK. Ông đề nghị Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhằm có những giải pháp tốt hơn trong cơ chế phối hợp những năm tiếp theo; hệ thống lại một cách cụ thể các vấn đề để đến năm 2020 đáp ứng đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS). Các Bộ, ngành cũng cần rà soát lại nội dung trong phần phụ lục, metadata của báo cáo để bổ sung và hoàn thiện báo cáo trước khi gửi cho IMF. Ông cảm ơn IMF đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các hoạt động thống kê của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị IMF tiếp tục hỗ trợ cho quá trình tham gia SDDS của Việt Nam.

Số lần đọc: 4546
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan