Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.11.2017
Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra lao động việc làm năm 2018. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm mục đích thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất-kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.
Toàn cảnh hội nghị

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK. Tham dự hội nghị tập huấn còn có ông Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê Dân số và Lao động; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo, chuyên viên của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố của cả nước.

Sau bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị tập huấn của Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Đặng Quốc vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có bài phát biểu chào mừng hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn sẽ được nghe các giảng viên của Vụ Thống kê Dân số và Lao động trình bày Phương án điều tra, Tổng kết kết quả điều tra thử nghiệm áp dụng khung khái niệm mới của ILO; Giới thiệu khung khái niệm của ILO về lao động có việc làm phi chính thức và thực tế áp dụng ở Việt Nam; Một số kết quả nghiên cứu về lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam; Hướng dẫn cách thức ghi phiếu điều tra lao động việc làm năm 2018.

Số lần đọc: 718
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan