Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
16.12.2013
Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-VTKE ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, từ ngày 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức khai giảng Lớp Thống kê cơ bản.

Đây là lớp học tiếp theo của “Dự án nâng cao năng lực cán bộ và Quản lý Hệ thống Đào tạo Thống kê Việt Nam”, thuộc chương trình hợp tác song phương trong đào tạo cán bộ với Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT). Lớp học gồm 30 học viên đến từ cơ quan Tổng cục Thống kê và 04 Cục Thống kê khu vực đồng bằng Bắc Bộ dưới sự giảng dạy của Giáo sư Keesuk Kim, Chuyên gia tư vấn Thống kê của KOSTAT tại Tổng cục Thống kê.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên là những người đang làm công tác thống kê, những kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê bằng Tiếng Anh, nhằm tạo nền tảng kiến thức cho các học viên có thể tham dự các khoá đào tạo và tập huấn quốc tế về Thống kê cũng như khả năng đọc hiểu các cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Thống kê bằng Tiếng Anh.

Một số hình ảnh lớp học

Lệ Hằng

Số lần đọc: 879
Theo (Viện khoa học Thống kê)
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan