02.12.2013

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030”,  ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo lần 2 Báo cáo đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK – chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, đại diện một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố, đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), đại diện Quỹ Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đại diện Hội Thống kê Việt Nam, đại diện các cán bộ làm công tác thống kê ở 12 Bộ, ngành.

Để có cơ sở theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện các mục tiêu và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, TCTK tiến hành “Đánh giá đầu kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam”.

Mục tiêu chính của hoạt động đánh giá ban đầu này là giúp TCTK thiết kế và thực hiện đánh giá ban đầu về thực trạng Hệ thống thống kê Việt Nam và trình độ phát triển tại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam (CLPTTK). Việc đánh giá được căn cứ vào việc sử dụng thông tin có sẵn và những thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát thực tế tại các đơn vị thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Với những yêu cầu: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản của Khung theo dõi và đánh giá thực hiện CLPTTK làm cơ sở để đánh giá tiến độ thực hiện Chiến lược; (2) Xác định những khó khăn, vướng mắc và thách thức trong việc thực hiện CLPTTK và công tác phối hợp; (3) Đề nghị các giải pháp kịp thời để đạt được các mục tiêu dự định và mục tiêu cụ thể trong Chiến lược và Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược; (4) Thiết kế và hoàn thiện danh sách các chỉ tiêu và phương pháp luận đánh giá trình độ phát triển thống kê của CLPTTK phục vụ cho công tác đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện CLPTTK.

Hội thảo đã được nghe một số tham luận về Dự thảo báo cáo. Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Dự thảo. Các chuyên gia tư vấn đã tiếp thu ý kiến của đại biểu và giải trình cụ thể đối với Dự thảo báo cáo.

Ông Vũ Tham Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, thay mặt Ban Chỉ đạo TW đã có ý kiến chỉ đạo để điều chỉnh và hoàn thiện Dự thảo báo cáo. Sau một ngày làm việc tích cực, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Ông Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo 
 
Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Hội thảo
 

 

Số lần đọc: 1018
Theo Tổng Cục Thống Kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan