Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.06.2018
Được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, chiều ngày 31/05/2018, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính. Chủ trì Hội nghị là TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; tham gia Hội nghị còn có TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; các trưởng nhóm của Ban xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức giai đoạn 2018-2023 cùng một số viên chức của Viện Khoa học Thống kê.

Sau phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị của Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Văn Đoàn thay mặt cho nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Thống kê giới thiệu “Tổng quan về Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính”. Tiếp theo đó bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng và KS. Nguyễn Công Hoan, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Thống kê lần lượt giới thiệu các bước “Quản lý ngân hàng câu hỏi và tạo đề thi trên Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính” và “Tổ chức thi trên Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính”.

Kết quả nghiên cứu mà Viện Khoa học Thống kê thực hiện đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu cũng như sự đánh giá cao của lãnh đạo Tổng cục Thống kê.

Số lần đọc: 605
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan