Tin nóng
23.12.2013
Một cuộc họp không chính thức về đo lường sự tiến bộ đã diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 tại phòng họp của Hội đồng Ủy trị tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Các nhà thống kê từ khắp nơi trên thế giới sẽ gặp Nhóm công tác mở về Các mục tiêu phát triển bền vững để thảo luận về số liệu thống kê có thể hỗ trợ cho việc thiết kế các mục tiêu phát triển bền vững, các mục tiêu sau năm 2015, và các mục tiêu chính sách. Bài phát biểu quan trọng trong Hội nghị do Ngài Walter Radermacher Thống kê trưởng của Liên minh châu Âu thực hiện.

  • Trưởng các cơ quan thống kê quốc gia và các chuyên gia giám sát từ các cơ quan thống kê quốc gia trên thế giới sẽ chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của họ với các thành viên của Nhóm công tác mở để giúp đảm bảo cho các mục tiêu phát triển, các mục tiêu sau năm 2015 và các mục tiêu chính sách sẽ đo lường được.

Chương trình

•  Chương trình họp ngày 3 tháng 12 năm 2013 (PDF)

Thông tin cơ bản

• Nhóm công tác mở gồm 30 thành viên của Đại hội đồng được uỷ quyền theo tài liệu của Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc và Phát triển bền vững (RIO+20) chuẩn bị một đề xuất về các mục tiêu phát triển bền vững để Đại hội đồng xem xét tại Phiên họp lần thứ 68.

• Thông tin cơ bản chi tiết về cộng đồng thống kê hỗ trợ các nỗ lực hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, các mục tiêu sau năm 2015, và các mục tiêu chính sách như thế nào có thể được tìm thấy trên trang web Những người bạn của Nhóm chủ tọa về các thước đo rộng hơn của sự tiến bộ, một tổ chức của Ủy ban thống kê đã được thành lập, đáp ứng yêu cầu của Hội nghị Rio+20 để đưa ra chương trình làm việc về các thước đo rộng hơn của sự tiến bộ.

Trình bầy của Stefan Schweinfest, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Liên Hợp Quốc, về số liệu thống kê và các chỉ tiêu cho Chương trình phát triển sau năm 2015.

Phỏng vấn Stefan Schweinfest, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Liên Hợp Quốc, về vai trò của số liệu thống kê trong hỗ trợ việc thiết kế các Mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình phát triển sau năm 2015 và liên quan đến việc thực hiện khung giám sát.

Truyền trực tiếp

Cuộc họp sẽ được truyền trực tiếp tại địa chỉ http://webtv.un.org và sẵn có để đáp ứng yêu cầu xem trực tuyến sau cuộc họp.

NTH

Số lần đọc: 1298
Theo (Viện khoa học Thống kê)
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan