Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.03.2015
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho rằng cuộc tổng điều tra về vốn đầu tư phát triển 2015 có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực nhằm cung cấp số liệu quan trọng để xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
ông  Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Trong những năm qua, nguồn vốn nhà nước huy động cho đầu tư liên tục gia tăng và chiếm tỷ lệ khoảng 30% GDP, góp phần tạo nên sự chuyển biến quan trọng về cơ sở vật chất kỹ thuật, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện văn minh đô thị, đóng góp quyết định vào phát triển kinh tế - xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, cùng với các kết quả đạt được, việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong những năm qua đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vốn, hiệu quả đầu tư kém…

Tại nhiều cuộc hội thảo, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, xây dựng đều có chung quan điểm: hiệu quả sử dụng vốn đầu tư Nhà nước hiện nay vẫn chưa cao, đầu tư dàn trải đi kèm với tình trạng thất thoát vốn, gây lãng phí lớn.

Căn cứ chương trình Điều tra thống kê quốc gia, điều tra về vốn đầu tư phát triển có hai cuộc: Điều tra hàng quý và điều tra 5 năm/lần. Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 là cuộc điều tra lần thứ 4 chu kỳ 5 năm/lần mà Tổng cục Thống kê tiến hành. Mục đích của điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, cuộc điều tra lần này tập trung vào 7 đối tượng, bao gồm các chủ đầu tư, ban quản lý, nguồn trái phiếu Chính phủ, xã, phường, thị trấn, các chủ thể có vốn đầu tư công, xã hội hóa, vốn tự có cá nhân và người dân đầu tư… Trước hết là thu thập các thông tin liên quan đến hiện trạng vốn đầu tư phát triển, năng lực vốn tăng của các dự án công trình hoàn thành năm 2014 và năng lực sản xuất của nền kinh tế. Căn cứ các số liệu đó để đánh giá đầu tư, huy động vốn và định hướng chính sách vốn trong thời gian tới.

Dự kiến, trong đợt tổng điều tra năm 2015 sắp tới, Tổng cục Thống kê sẽ tập trung thu thập, xử lý và hoàn thiện việc phân tích, tổng hợp thông tin để cung cấp đến đối tượng sử dụng, làm rõ các chỉ số liên quan đến nguồn đầu tư, có tính đến thành phần và khu vực sở hữu, địa chỉ tiếp nhận thực tế phân bổ vốn và hiệu quả đầu tư gắn với những thời hạn cụ thể.

Tổng cục Thống kê cho biết, cuộc điều tra vốn đầu tư năm 2015 bắt đầu từ tháng 1/2015 nhưng sự chuẩn bị đã từ 6 tháng trước, nhất là việc lập bảng kê, coi như là cuộc điều tra ban đầu, tập huấn cho đơn vị, điều tra viên và đã thông qua 3 cuộc rà soát cho đến ngày 31/12/2014.

Theo kế hoạch, cuộc điều tra sẽ được chia ra 2 phân đoạn: hoàn chỉnh bảng kê danh mục và phân loại điều tra theo thời gian. Tháng 1 và 2/2015 sẽ điều tra nhóm trang trại, hộ dân, xã phường và tiến hành điều tra từng phần các dự án đầu tư nhà nước ở khu vực thuận lợi. Riêng điều tra doanh nghiệp sẽ được tiến hành vào tháng 3/2015. Các đơn vị sự nghiệp công, cơ quan tài chính sẽ tổng hợp vốn nhà nước qua chi thường xuyên có chi đầu tư xây dựng cơ bản sẽ tiến hành theo quản lý phân cấp và cơ quan tài chính làm đầu mối báo cáo. Đến tháng 4/2015, thông tin ban đầu cơ bản của cuộc điều tra đã có, nhưng việc công bố số liệu này thì phải theo thời gian quy định của trung ương.

(Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp)

Số lần đọc: 765
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan