Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.05.2015
Từ ngày 26/5 đến ngày 28/5/2015, Đoàn khảo sát cấp cao của Cơ quan Thống kê Campuchia (NIS), do bà Hang Lina, Tổng cục trưởng NIS, làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Tổng cục Thống kê (TCTK) trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì buổi đón tiếp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK.
Toàn cảnh buổi đón tiếp

Mục tiêu chuyến công tác lần này của Đoàn Thống kê Campuchia là nhằm học hỏi kinh nghiệm của TCTK về công tác tổ chức và hoạt động thống kê, đặc biệt là Luật Thống kê sửa đổi. Trong thời gian làm việc với Đoàn, TCTK sẽ chia sẻ về các nội dung: (1) Giới thiệu cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của TCTK; (2) Công tác quản lý, dự toán, phân bổ tài chính và hoạt động điều phối tài chính; (3) Luật Thống kê và khuôn khổ pháp lý thực hiện các hoạt động thống kê Việt Nam; (4) Hoạt động thanh tra chuyên ngành và giám sát các cuộc điều tra thống kê; (5) Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam.

Đoàn đã đánh giá cao sự trợ giúp nhiệt tình của TCTK trong thời gian qua đối với Cơ quan Thống kê Campuchia và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ và hợp tác của TCTK Việt Nam để Thống kê Campuchia phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng sẽ thăm và làm việc với một Cục Thống kê địa phương của TCTK.

Số lần đọc: 851
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan