Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.09.2013

Ngày 23/9/2013 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo hoàn thiện phương án và bảng hỏi điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Dân số và Lao động (DSLĐ), đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số Cục Thống kê, đại diện một số Bộ, ngành.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK và phát biểu của ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA, Hội thảo đã nghe bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ DSLĐ trình bày khái quát Phương án và mẫu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ DSLĐ trình bày nội dung bảng hỏi điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014. Đây là cuộc điều tra quan trọng trong Chương trình điều tra quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục tiêu: (1) Thu thập thông tin về dân số và nguồn lao động, làm cơ sở để lập kế hoạch và xây dựng chính sách dân số, đánh giá các chương trình dân số quốc gia; (2) Thu thập và đánh giá thông tin về nhà ở 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009; (3) Cung cấp số liệu về quy mô dân số và nhà ở của các đơn vị hành chính cấp huyện; (4) Bổ sung nguồn số liệu cho các cuộc điều tra thường xuyên; (5) Cung cấp dàn mẫu cho các cuộc điều tra quốc gia. Trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn từ điều tra thí điểm tại 3 tỉnh (Tuyên Quang, Ninh Bình, Bình Dương), Ban soạn thảo đã hoàn thiện hơn phương án điều tra và bảng hỏi.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với dự thảo phương án điều tra và bảng hỏi. Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào kỹ thuật thiết kế bảng hỏi, nội dung câu hỏi và một số vấn đề về công tác tổ chức thực hiện.

Kết thúc hội thảo, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ DSLĐ thay mặt cho Ban soạn thảo đã giải đáp các ý kiến của đại biểu và tiếp thu các ý kiến góp ý để điều chỉnh và hoàn thiện phương án điều tra và bảng hỏi. Hội thảo đã thành công tốt đẹp sau một ngày làm việc tích cực, hiệu quả.

Số lần đọc: 996
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan