Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
14.10.2015
Ngày 09/10/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế. Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và đại diện thống kê Bộ, ngành.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Ts. Tăng Văn Khiên, Chuyên gia tư vấn trong nước đã giới thiệu báo cáo tăng cường phổ biến thông tin thống kê dựa trên các bảng phân loại thống kê quốc tế. Nội dung báo cáo gồm: (1) Thực trạng và sự cần thiết áp dụng phân loại thống kê quốc tế trong phổ biến thông tin; (2) Hệ thống các phân loại thống kê và việc áp dụng trong phổ biến thông tin thống kê; (3) Đề xuất việc áp dụng phân loại theo chuẩn quốc tế trong phổ biến; (4) Tổ chức triển khai và lộ trình thực hiện.

Hội thảo đã nghe hai bài phát biểu tham luận của đại biểu đại diện cho thống kê Bộ Tài chính và Thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK cảm ơn chuyên gia tư vấn, các đại biểu tham dự Hội thảo và giao nhiệm vụ cho Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung báo cáo.

Số lần đọc: 835
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan