Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.09.2016
Ngày 21/9/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị với các đối tác phát triển năm 2016, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các ông Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK, đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển như Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức phụ nữ Liên hợp quốc (UN WOMEN).
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK cho biết: Trong những năm qua, TCTK đã phối hợp với nhóm đối tác phát triển tổ chức các kỳ họp thường niên nhằm (1) nghe TCTK báo cáo kết quả những hoạt động chủ yếu của toàn ngành Thống kê nói chung, việc thực hiện các dự án ODA và hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê nói riêng. Qua đó cho biết những mặt đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt; (2) Nêu những phương hướng, nhiệm vụ lớn trong thời gian tới và (3) Bàn về việc tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, toàn ngành Thống kê đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. TCTK thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thống kê: (1) Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; (2) Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đáng chú ý là Luật thống kê năm 2015 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016; (3) Thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương GRDP. Tổ chức tốt các cuộc điều tra lớn và nhiều công việc quan trọng khác. Thành công đó có sự đóng góp và hợp tác đầy hiệu quả của các đối tác phát triển.

Hội nghị thường kỳ giữa TCTK với các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển là một diễn đàn hiệu quả để trao đổi, cập nhật thông tin, tăng cường sự phối hợp giữa các bên cũng như kêu gọi sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển cho hoạt động của ngành Thống kê.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và đều nhất trí sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ TCTK thông qua các Dự án hỗ trợ kỹ thuật sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã bày tỏ lời cảm ơn tới các đại biểu tham dự Hội nghị và đánh giá cao sự hỗ trợ rất hiệu quả, toàn diện của các Tổ chức quốc tế cho Thống kê Việt Nam trong các giai đoạn trước đây. TCTK mong muốn tiếp tục nhận được những hỗ trợ từ các Tổ chức quốc tế cho các lĩnh vực thống kê chuyên ngành khác nhau ở mức độ chuyên sâu hơn tùy thuộc vào lợi thế năng lực của các tổ chức quốc tế.

Số lần đọc: 1583
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan