Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
03.09.2013
Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, phát biểu tại Hội thảo
 

Thực hiện thỏa thuận hợp tác song phương giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và Cơ quan thống kê Hà Lan năm 2013. Ngày 26 tháng 8 năm 2013, tại Hà Nội, TCTK tổ chức Lễ khai giảng 3 Hội thảo về (1) Thống kê doanh nghiệp; (2) Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (ITS) và Thống kê chi nhánh nước ngoài (FATS) và (3) Thống kê Tài khoản môi trường.

Tham dự các Hội thảo gồm có đại diện chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK: Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia, Vụ Phương pháp Chế độ và Công nghệ thông tin, Vụ Thống kê Tổng hợp, Viện Khoa học Thống kê. Đại diện cán bộ làm công tác thống kê Bộ Công thương.

Mục đích của các Hội thảo nhằm tăng cường năng lực nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thống kê từ cơ quan TCTK đến cán bộ thống kê Bộ, ngành. Mỗi khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày, gồm những nội dung: (1) Thống kê doanh nghiệp: Tập trung vào phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cấp quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê Công nghiệp; (2) Thống kê ITS-FATS: Tập trung vào Thống kê FATS luồng vào (FATS inward) trong đó có một buổi hội thảo tại Tổng cục Thống kê để chuyên gia Hà Lan giới thiệu kinh nghiệm về Thống kê các doanh nghiệp lớn/Tổng công ty (Congo) của CBS cho các đơn vị trong TCTK và (3) Hội thảo Tài khoản Môi trường cấp quốc gia.

Bên cạnh việc học lý thuyết, các cán bộ cũng tham gia thảo luận, đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn những kiến thức đã được học trên lớp, phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn nghiệp vụ sau này. Khóa đào tạo này góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa TCTK và Cơ quan thống kê Hà Lan trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, phát biểu tại Hội thảo
 
Chuyên gia Hà Lan phát biểu tại buổi Hội thảo
 
Toàn cảnh Hội thảo 
 
Các học viên chụp ảnh lưu niệm với Chuyên gia Hà Lan
 

 

Số lần đọc: 1004
gso.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan