Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
18.05.2016
Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2016, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014", tại khách sạn Skylark. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì Hội thảo. Tham gia hội thảo gồm có: PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, nguyên Viện trưởng Viện phát triển Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS.TS. Phạm Văn Hùng, chủ nhiệm khoa Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ thuộc TCTK, các đại diện đến từ Viện Khoa học Thống kê, Cục Thống kê Hà Nội, Cục Thống kê Bắc Ninh.
Toàn cảnh Hội thảo

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Cục trưởng, TCTK, Hội thảo đã được nghe ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, TCTK giới thiệu về nguồn thông tin đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014; PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, nguyên Viện trưởng Viện phát triển Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày kết quả đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó việc đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp FDI được dựa trên hai khía cạnh chính là: (1) Hiệu quả của bản thân các doanh nghiệp FDI và (2) Đóng góp của các doanh nghiệp FDI cho nền kinh tế. Nhìn chung, các doanh nghiệp FDI được đánh giá cao hơn các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên xét về tổng thể, hiệu quả của các doanh nghiệp FDI còn thấp và có xu hướng giảm. Nguyên nhân của tình trạng này thuộc về cả hai phía là nhà nước và chính bản thân các doanh nghiệp. Sau hai bài phát biểu, là tham luận của các đại biểu đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân; đại diện của Vụ Thống kê Thương Mại và Dịch vụ, TCTK; Ban Phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đóng góp các ý kiến liên quan tới việc đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2014.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng dữ liệu thu thập và đồng ý với những kết quả đánh giá và mong muốn TCTK bổ sung thêm một số chỉ tiêu đánh giá như các chỉ tiêu về ảnh hưởng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp FDI tới môi trường, các chỉ tiêu liên quan tới chuyển giao công nghệ…

Kết thúc Hội nghị, Ông Phạm Quang Vinh cảm ơn những đóng góp của các chuyên gia; những dữ liệu thu thập và kết quả đánh giá này sẽ được biên soạn thành ấn phẩm hoàn chỉnhvà mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để kết quả nghiên cứu ngày càng hoàn thiện.

Minh Ánh

Số lần đọc: 3764
Theo Vienthongke.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan