Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.03.2015
Ngày 17/3/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2015. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bính Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, các Phó Tổng cục trưởng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê, Ủy viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành; Thủ trưởng các đơn vị và các đại biểu được bầu ra từ các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc cơ quan Tổng cục có trụ sở tại Hà Nội. Đại biểu khách mời Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo một số đơn vị, đoàn thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe ông Trần Đăng Long, Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 của cơ quan TCTK; ông Phạm Hoài Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo Tổng kết công tác thanh tra nhân dân cơ quan TCTK nhiệm kỳ 2013-2015 và những nội dung chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2017; ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch công đoàn báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2014 cho các tập thể và cá nhân.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của ngành Thống kê trong năm 2014 vừa qua và nêu một số ý kiến chỉ đạo về chương trình công tác năm 2015.

Hội nghị cũng được nghe phát biểu tham luận của các đại biểu đến từ Vụ Phương pháp chế độ và CNTT, Tạp chí Con số và Sự kiện và báo cáo về công tác đời sống của Công đoàn cơ quan Tổng cục.

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 7 thành viên.  

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, đã phát biểu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị và cá nhân công chức, viên chức của Cơ quan.

Kết thúc Hội nghị các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan TCTK năm 2015.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau một buổi làm việc tích cực, hiệu quả.

Số lần đọc: 924
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan