Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.10.2013
Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20).

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) làm đầu mối tổ chức thực hiện Chiến lược; xây dựng, ban hành và chỉ đạo Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của CLTK11-20.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao, ngày 19/11/2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành QĐ số 1548/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện CLTK11-20 (BCĐTW), gồm 32 thành viên do một đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Trưởng ban. BCĐTW đã triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn, theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20, trong đó có hoạt động đánh giá ban đầu thực hiện CLTK11-20. Hoạt động này đang được triển khai thực hiện tại một số Bộ, ngành, địa phương, trong đó có Thái Bình.

Ngày 23/10/2013, Đoàn công tác của BCĐTW do ông Nguyễn Văn Đoàn (Viện trưởng Viện KHTK, thành viên thường trực BCĐTW) làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về đánh giá ban đầu thực hiện các hoạt động của CLTK11-20 được phân công cho Thái Bình chủ trì thực hiện. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của BCĐTW có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo… Nhìn chung, UBND tỉnh Thái Bình, cụ thể là các Sở, ban ngành của tỉnh đã quan tâm đến số liệu thống kê, trong đó có việc triển khai thực hiện các hoạt động của CLTK11-20 được phân công cho tỉnh chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch, thậm trí, một số hoạt động chưa phân công cụ thể cho Sở, ban ngành thực hiện. Đoàn công tác sẽ có báo cáo gửi BCĐTW để chỉ đạo chung trong thời gian tới.

Đoàn Dũng

Số lần đọc: 914
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan