Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
15.11.2013
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-VTKE ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 11/11/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê viên (Trình độ Đại học, Cao đẳng).

 Dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Thống kê và đông đủ 69 học viên đến từ các đơn vị của cơ quan TCTK, 07 Cục Thống kê tỉnh/Thành phố khu vực phía Bắc và một số đơn vị Thống kê Bộ Ngành.

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các Chuyên gia đến từ các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê, sẽ bồi dưõng các kiến thức Thống kê theo từng lĩnh vực cho các học viên là những người đang làm công tác thống kê của Hệ thống thống kê nhà nước, chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển ngạch Thống kê viên mà Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:  ông Nguyễn Văn Đoàn Viện trưởng Viện KHTK và ông Trần Duy Phú Vụ trưởng Vụ TCCB tham gia khai giảng:

Lệ Hằng

Số lần đọc: 1034
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan