Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
10.03.2019
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 và Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kiên Giang. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

Theo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tổ chức 45 lớp tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên văn phòng Ban Chỉ đạo cấp huyện, điều tra viên và tổ trưởng. Thời gian bắt đầu từ ngày 04/3/2019 và kết thúc theo đúng quy định của Ban chỉ đạo Trung ương.

Nội dung triển khai tại hội nghị bao gồm: Phương án Tổng điều tra, vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng, xác định nhân khẩu thực tế thường trú, hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu, hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin và thực hành CAPI, hướng dẫn sử dụng Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng thời quán triệt các nội dung trọng tâm phục vụ cho công tác triển khai, thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn trong thời gian tới.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội, chính phủ và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Một số hình ảnh hội nghị tập huấn ở các huyện, thành phố:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 1110
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan