10.03.2019
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 và Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kiên Giang. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

Theo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tổ chức 45 lớp tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên văn phòng Ban Chỉ đạo cấp huyện, điều tra viên và tổ trưởng. Thời gian bắt đầu từ ngày 04/3/2019 và kết thúc theo đúng quy định của Ban chỉ đạo Trung ương.

Nội dung triển khai tại hội nghị bao gồm: Phương án Tổng điều tra, vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng, xác định nhân khẩu thực tế thường trú, hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu, hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin và thực hành CAPI, hướng dẫn sử dụng Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng thời quán triệt các nội dung trọng tâm phục vụ cho công tác triển khai, thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn trong thời gian tới.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội, chính phủ và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Một số hình ảnh hội nghị tập huấn ở các huyện, thành phố:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 2469
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan