Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
14.01.2016
Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Tổng cục Thống kê (TCTK) trong hai ngày 12-13/01/2016 tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động bên lề.
Đoàn chủ tịch chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh những hoạt động chính, Hội nghị cũng đã tập trung vào một số nội dung như: (1) Triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Triển khai Luật Thống kê (sửa đổi); (3) Triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; (4) Một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ và công tác quản lý tài chính.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận về: Triển khai rà soát số liệu GRDP tại địa phương – CTK tỉnh Phú Thọ; Công tác xây dựng và tuyên truyền Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) tại địa phương - CTK tỉnh Lâm Đồng; Đánh giá chất lượng số liệu thống kê - Viện Khoa học Thống kê; Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức thống kê và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê - Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; Công tác tuyên truyền, giám sát và thanh tra thống kê góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê tại địa phương - CTK thành phố Hải Phòng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về các vấn đề và hoạt động của Ngành, đồng thời đóng góp ý kiến để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đề ra trong năm 2016.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và sôi nổi, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đoàn chủ tịch chỉ đạo Hội nghị
Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, trình bày về Triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT, trình bày về Triển khai Luật Thống kê (sửa đổi)
Bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, trình bày về Triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 
Ông Trần Duy Phú, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trình bày một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, trình bày một số vấn đề về công tác quản lý tài chính
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, tham luận về Đánh giá chất lượng số liệu thống kê
Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, tham luận về Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức thống kê và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống 

 

 

Số lần đọc: 2735
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan