Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
16.05.2016
Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị.
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Tất cả các địa bàn điều tra trên phạm vi toàn tỉnh đồng loạt tiến hành điều tra từ ngày 01/7/2016 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/7/2016, gồm 3 nội dung: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản. Ở nội dung này, sẽ điều tra số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường... Thông tin về nông thôn: Cụ thể, sẽ điều tra thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Và thông tin về cư dân nông thôn, sẽ điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Số liệu điều tra sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2016. Kết quả chính thức công bố vào quý 3/2017.

Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra của cuộc Tổng điều tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản các cấp, cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân kể từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra. Tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ điều tra thật kỹ cho đội ngũ cán bộ giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo các công việc của từng bước, đúng quy trình, phương pháp và đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, công tác kiểm tra giám sát phải tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ khâu lập bảng kê; tập huấn nghiệp vụ điều tra; điều tra thu thập thông tin tại địa bàn; tổng hợp nhanh; nghiệm thu bàn giao tài liệu; kiểm tra, ghi mã phiếu điều tra.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 3322
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan