Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.01.2014
Ngày 9 tháng 1 năm 2014 tại Hà Nội, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (TTTL) thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (9/01/2004-9/01/2014). Tham dự lễ kỷ niệm có các Lãnh đạo TCTK, đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức qua các thế hệ của TTTL trong thời gian 10 năm qua.

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ được lãnh đạo TCTK giao, TTTL có trách nhiệm là (1) Đơn vị chủ trì xây dựng, biên tập, cập nhật nội dung Trang Thông tin điện tử của TCTK (Trang Web.); (2) Thu thập, hệ thống hóa, cập  nhật, lưu giữ và quản lý thông tin thống kê đã công bố; (3) Biên soạn thông tin thống kê đã công bố theo chuẩn quy định để đáp ứng nhu cầu khai thác số liệu thống kê trên Trang Web.; (4) Làm đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê theo quy định của pháp luật; …

Với những chức năng, nhiệm vụ được giao, Trang Web. do TTTL quản lý là kênh phổ biến thông tin thống kê quan trọng giúp cho người dùng tin có thể tiếp cận tốt hơn hệ thống thông tin thống kê chính thống. Số lượt truy cập Trang Web. so cùng kỳ năm trước đã tăng nhanh theo thời gian, năm 2007: 1,6 triệu lượt người; năm 2013: 4,5 triệu lượt người. Tốc độ tăng trung bình là 0,45 triệu lượt người một năm. Hoạt động tư liệu thống kê và thư viện thống kê đã dần ổn định. Hoạt động dịch vụ đang từng bước thử nghiệm.

10 năm xây dựng và trưởng thành của TTTL được đánh dấu bằng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho các năm 2004-2010, Tập thể lao động xuất sắc các năm 2011 và 2012, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư năm 2012 và Cờ thi đua của Bộ năm 2013. Những thành tích các thế hệ của đơn vị đạt được trong những năm vừa qua sẽ tạo đà cho sự nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được TCTK giao trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

 

Mít tinh kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tư liệu
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK và ông Nguyễn Bá Khoáng, Nguyên Giám đốc Trung tâm
Chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị
Chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị
Chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị
Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Tư liệu

 

Số lần đọc: 995
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan