Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
06.09.2018
Chiều ngày 5 tháng 9 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi tiếp xã giao đoàn chuyên gia Cơ quan Thống kê Đan Mạch (DST) sang làm việc với TCTK để nghiên cứu khả năng thực hiện thí điểm một số hoạt động sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê chính thức. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi tiếp xã giao. Đoàn chuyên gia gồm ông Jesper Ellemose Jensen, Tư vấn trưởng, Tư vấn quốc tế, DST và bà Siljia Emmel, Trưởng Ban Tư vấn quốc tế, DST. Tham dự buổi tiếp Đoàn có đại diện Lãnh đạo Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Thống kê.
 

Đây là nội dung làm việc tiếp theo đề xuất xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật sử dụng dữ liệu hành chính trong hoạt động thống kê từ năm 2016 giữa TCTK và DST. Chương trình làm việc từ ngày 05-07/9/2018, tập trung vào các nội dung: (1) Tiếp tục tìm hiểu thêm nội dung các hoạt động đã thực hiện từ năm 2016 về triển vọng sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê chính thức tại Việt Nam; (2) Thảo luận trợ giúp kỹ thuật để tổ chức thực hiện thí điểm sử dụng dữ liệu hành chính trong lĩnh vực Thống kê giáo dục, Thống kê dân số (Tập trung vào nội dung đăng ký hộ tịch – CRVS) và Tài khoản môi trường; (3) Tìm hiểu tổng quan về các hoạt động giám sát các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG); Tìm hiểu tổng quan về tư duy và chiến lược liên quan đến sử dụng sữ liệu lớn (Big data) và các nguồn dữ liệu lớn tiềm năng ở Việt Nam.

Số lần đọc: 374
Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan