Tin nóng
09.09.2014
Ngày 05/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc tổ chức và hoạt động đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014.
Biển đảo Kiên Giang - Ảnh minh họa (H.Anh)

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo của cả nước nói chung và của tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật về biển; gắn nội dung phổ biến pháp luật về biển với việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, lên án các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế về biển; phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật được phổ biến gồm: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Thủy sản và Luật Dầu khí.

Các hình thức, biện pháp phổ biến như: Tăng thời lượng, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên Báo Kiên Giang, Cổng thông tin, trang thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động.

Tổ chức tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, tổ dân phố, cụm dân cư.

Tổ chức hội diễn văn nghệ, thông tin lưu động có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển hoặc tổ chức kết hợp với hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động tình nguyện của thanh thiếu niên.

Xây dựng pano, áp phích, phát miễn phí các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, chú trọng tổ chức thực hiện tại các vùng ven biển, tại các điểm du lịch biển, các địa điểm công cộng. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển với việc tổ chức các cuộc triển lãm về chủ đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thông qua các cuộc giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển, ven biển.

Thời gian thực hiện: Đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 01 tháng 10 năm 2014./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 1917
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan