Tin nóng
20.05.2015
Chiều ngày 19/5, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Thường trực UBND tỉnh tổ chức hội nghị dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2015 HĐND tỉnh. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi và Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Đào Nghĩa Nghiêm chủ trì hội nghị.

Dự kiến tại kỳ họp, tổ chức từ ngày 06 đến 08/7/2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII. Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 06 tháng; kết quả thực hiện Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh 06 tháng, đồng thời báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh cũng được nghe các báo cáo hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 06 tháng; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Tòa án nhân dân hai cấp; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ tham gia thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết và các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh quản lý; ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công; hỗ trợ 100% mệnh giá bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; ban hành phí tham quan khu du lịch sinh thái Suối Tranh, huyện Phú Quốc; sửa đổi, bổ sung quy định phí sử dụng cảng cá; ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu Hòa Điền, huyện Kiên Lương; sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá; ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu treo bắc ngang kênh xáng Chưn Bầu, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp; sửa đổi, bổ sung danh mục lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1683
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan