Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
04.12.2015
Chiều ngày 02/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan để xử lý các vướng mắc trong thực hiện dự án Cống ngăn mặn sông Kiên, thành phố Rạch Giá.
Công trình Cống sông Kiên

Cống sông Kiên là một trong những công trình khép kín tuyến đê biển đoạn đi qua thành phố Rạch Giá đáp ứng mục tiêu chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang theo Quyết định 667/QĐ-TTg ngày 27/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ; mục tiêu của cống là kiểm soát mặn và tiêu thoát nước thải phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, xổ phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết hợp hình thành tuyến đường giao thông ven biển nối liền các cụm kinh tế, dân cư, đô thị ven biển, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển du lịch… góp phần phát triển kinh tế trong khu vực; khai thác tổng hợp và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên trong vùng nhằm bảo vệ hệ sinh thái môi trường, phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Về lâu dài, việc xây dựng Cống sông Kiên bảo đảm an toàn dân sinh, phát triển, bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven biển, thích ứng với nguy cơ nước biển dâng và tác động xấu của biến đổi khí hậu đồng thời tạo thành trục giao thông liên tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh qụốc phòng vùng ven biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn yêu cầu các đơn vị thi công hoàn thành các thủ tục để trình điều chỉnh biện pháp thi công khu vây hố móng thân cống, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tổ chức nạo vét bến cập tàu số 2 và 3 để tạm di dời bến số 1 Bến tàu Phú Quốc phục vụ thi công nạo vét kênh và thả rọ đá công trình phần giáp bến tàu./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 2643
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan