Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
12.02.2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương Kiên Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 với các hoạt động chủ yếu như: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; tạo điều kiện tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm; tổ chức các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn; triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho các doanh nghệp…

Trong năm 2014, Sở Công Thương đã xét duyệt 40 cuộc hội chợ triễnlãm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự kiến phối hợp với Cty TNHH Thương mại Sài Gòn - Kiên Giang (Siêu thị Co.op Mart Kiên Giang) tổ chức khoảng 24 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Riêng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang dự kiến tổ chức 08 chuyến đưa hàng Việt tại huyện Gò Quao, Giang Thành, Tân Hiệp, Kiên Lương.

Các sở, ban ngành địa phương đang tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho các doanh nghệp như: Hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường, tư vấn thông tin khách hàng... để từ đó tạo điều kiện đưa nhà doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận đến gần với người tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập các đại ]ý bán lẻ. Đặc biệt thông qua công tác tổ chức hội chợ triển lãm, địa phương cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham giahội chợ nhiều chương trình như: Miễn giảm tiền thuê mặt bằng, hỗ trợ các dịch vụ công cộng, hỗ trợ kinh phí đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của tỉnh, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu hàng hóa...

Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thỏa thuận với các doanh nghiệp cho vay với lãi xuất ưu đãi để doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn năm 2014 - 2015. Đồng thời Sở Công Thương tạo các điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về công tác tuyên truyền, quảng bá... cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng./.

Minh Châu

Số lần đọc: 929
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan