Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
28.01.2014
Mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 84 tuổi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang gởi đến các cán bộ lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh; cán bộ và nhân dân Kiên Giang đang sinh sống, công tác, học tập ở ngoài tỉnh và nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2013, là năm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục ổn định, phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá (9,4%). Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch. GDP bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng. Sản lượng lúa, xuất khẩu gạo, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt và vượt kế hoạch nhiều năm liền. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm như cầu sông Cái Lớn và Cái Bé, đường điện cáp ngầm Hà Tiên – Phú Quốc, đường hành lang ven biển phía Tây Nam… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2014, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, tình hình chung có những thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Kiên Giang đoàn kết, nhất trí, phát huy thành tựu đạt được, chung sức, chung lòng khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Mừng Xuân mới, kính chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc năm mới thắng lợi mới!

XUÂN GIÁP NGỌ - 2014

Số lần đọc: 811
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan