Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
24.10.2014
Sáng 22-10, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Kiên Giang khoá VIII đã thống nhất các tờ trình của Thường trực UBND tỉnh về việc thành lập 2 huyện Thổ Châu, Sơn Thành; đơn từ nhiệm và tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lâm Hoàng Sa.

Trước đó, ông Lâm Hoàng Sa đã được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Đồng thời, Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung ông Mai Anh Nhịn (ảnh) – Giám đốc Sở NN&PTNT – giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Mai Anh Nhịn sinh năm 1960 tại huyện Vĩnh Thuận, là kỹ sư thủy nông.

Kỳ họp bất thường cũng đã thông qua báo cáo quyết định giao bổ sung biên chế công chức hành chính và số lượng người làm việc tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. Theo đó, tổng số biên chế công chức hành chính giao năm 2014 là 2.838 biên chế, tăng 35 biên chế. Tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 là 32.763 người, tăng 1.297 người./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 902
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan