Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
05.11.2014
Sáng ngày 04-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo, tập huấn khoa học “Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội - chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện tại Kiên Giang”. Bà Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với 120 đại biểu đến tham dự hội thảo (ảnh).

Phát biểu tại hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Văn Khiết, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cho biết: Mục đích yêu cầu của hội thảo, tập huấn khoa học nhằm làm cho mỗi người nhận thức sâu hơn về vị trí, tầm quan trọng của tư vấn, phản biện xã hội và sự cần thiết khách quan có quy định tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên. Đồng thời, hội thảo, tập huấn khoa học còn cung cấp rõ hơn các khái niệm về tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Những nội dung phải thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quy trình, trình tự chịu trách nhiệm của sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên.

Đến dự hội thảo các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, phản biện và giám định xã hội qua đó đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thời gian tới. Phát biểu tham luận tại hội thảo, Thạc sĩ Lê Công Lương, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho rằng: “Muốn phản biện xã hội thì trước hết xã hội phải có thói quen thảo luận, mà muốn tạo thói quen thảo luận cho xã hội thì nhất thiết phải trả lại cho xã hội cảm hứng nói, tức là trả lại cho xã hội quyền tự do ngôn luận để khích lệ xã hội tham gia vào cuộc thảo luận hoặc tranh luận trên quy mô xã hội về tất các các vấn đề. Khi xã hội thông qua những cuộc thảo luận như vậy thì xã hội mới có đủ năng lực để phản biện những vấn đề hệ trọng khác, vì khi nói đến phản biện xã hội tức là phản biện những vấn đề hệ trọng của đời sống chính trị… Đặc biệt, vai trò phản biện xã hội của báo chí là rất quan trọng vì báo chí có khả năng trực tiếp thể hiện cũng như tạo ra những cơ hội, diễn đàn để nhân dân tham gia nhận xét, thẩm định, đánh giá, góp ý cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích, coi trọng, tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt chức năng này”.

Đại biểu dự hội thảo cũng được tập huấn một số nội dung cơ bản của Quyết định 14/2014/QĐ/TTg, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Một số nội dung liên quan đến hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam và các Liên hiệp hội địa phương./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 836
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan