Tin nóng
14.02.2015
Chiều ngày 12-02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt mừng Xuân Ất Mùi - 2015 với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo. Ông Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cùng hơn 250 đại biểu đến dự buổi họp mặt.
Văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh.

Năm 2014 đã đi qua, là năm có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành tập trung quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có sự đóng góp tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo. Thông qua những chương trình, chuyên mục, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; phát hiện kịp thời những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; phản ánh phong trào thi đua lao động, học tập, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; động viên nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động sáng tác và biểu diễn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ trong tỉnh đã đạt được giải quốc tế, quốc gia và khu vực.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyển chọn, nghiệm thu các đề tài dự án khoa học. Đội ngũ trí thức đã góp phần làm thay đổi cách nghĩ, tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng giá trị lao động của nông dân. Đội ngũ cán bộ ngành y luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác giáo dục-đào tạo, đã góp phần hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục-đào tạo của của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trong sự phát triển chung của toàn tỉnh, đồng thời đề nghị đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí tỉnh nhà cần nâng cao tính chuyên nghiệp và phát huy hơn nữa truyền thống “Trung dũng, kiên cường” trong chiến đấu và “năng động, sáng tạo” trong xây dựng, cũng như bề dày truyền thống văn hóa của đất nước và người Kiên Gang để tiếp tục xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới. Góp phần xứng đáng cùng Ðảng bộ, quân, dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật cần tiếp tục thường xuyên nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật; quán triệt sâu sắc và tuyên truyền đúng quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành, các địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tin, bài, ấn phẩm; chủ động bám sát thực tiễn cuộc sống, kịp thời cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị thống nhất, đoàn kết, trong sạch vững mạnh; cán bộ, phóng viên, văn nghệ sĩ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Đội ngũ trí thức, các nhà khoa học cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, phát minh, phổ biến, triển khai việc áp dụng các thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn vào thực tiễn đời sống xã hội./.

Kim Thư

Số lần đọc: 1738
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan