Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
26.01.2015
Sáng ngày 23-01, dưới sự chủ trì hội nghị của các đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 2.500 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2015 và nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khóa XI).
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với các nội dung: Về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; thực hiện chất vấn trong Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tại địa phương, đơn vị. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tạo ra khí thế mới, xung lực mới tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 805
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan